De o duritate semnificativă, raportul Grupului Independent pentru Pregătirea și Răspunsul la Pandemie arată că națiunile bogate din Europa și America de Nord “au risipit luna februarie 2020” prin inacțiune, “o lună pierdută în care multe alte țări ar fi putut lua măsuri pentru a limita răspândirea Sars-Cov-2 și pentru a preveni catastrofa mondială de sănătate, socială și economică care continuă încă.”

Raportul acuză, de asemenea, autoritățile chineze dar și OMS pentru că au fost prea lente în a recunoaște că virusul se răspândea de la om la om în Wuhan (iar nu de la o altă specie la om, cum s-a crezut inițial) și apoi pentru întârzierea în a avertiza lumea despre apariția unei epidemii. OMS a declarat Covid o urgență de sănătate publică de interes internațional abia pe 30 ianuarie, iar pe 11 martie a declarat oficial pandemie, când virusul era deja pe toate continentele de aproape o lună.

”Dacă restricțiile de călătorie ar fi fost impuse mai rapid și mai general, aceasta ar fi fost o inhibare serioasă a transmiterii rapide a virusului. Trebuia să ne dăm seama că trăim în secolul XXI, iar nu în epoca medievală”, a declarat Helen Clark, copreședinte al Grupului și fost prim-ministru în Noua Zeelandă. 

Ulterior, după declararea pandemiei, ”a existat o luptă nebună pentru materiale de protecție, terapie și alte echipamente medicale”, care a agravat criza sanitară, mai ales din lipsa unui leadership global”.

Experții Grupului Independent fac câteva zeci de recomandări pentru reformă, astfel încât o situație similară să poată fi evitată. Propun înființarea unui consiliu global pentru amenințări asupra sănătății și o convenție-cadru pandemică pentru a oferi o bază juridică mai solidă pentru acțiune la nivel internațional și mai multă putere de supraveghere pentru OMS de a investiga și publica informații despre focarele de boală dintr-o regiune chiar și fără aprobarea guvernelor naționale respective. Raportul mai propune și creșterea contribuțiilor plătite de statele membre către OMS precum și ”depolitizarea recrutării (în special la nivelurile superioare ale OMS) prin respectarea criteriilor de merit și a competențelor relevante”. 

Sursă alternativă: Financial Times